محاسبه یک تکرار بیشینه 1RM

محاسبه تکرار بیشینهمحاسبه 1RM (یک تکرار بیشینه) تخمینی -بر اساس 7 معادله ی متفاوت-  از مقدار حداکثر وزنه ای که شما فقط یکبار در هر تمرین قادر به بلند کردن آن هستید، فراهم می کند. اگرچه ممکن است که 1RM با آزمون و خطا بدست آید اما این کار به دلایل امنیتی توصیه نمی شود. اگر شما میخواهید بدانید برای هر تمرین حداکثر چه وزنه ای را می توانید بلند کنید، محاسبه 1RM بهترین و امن ترین راه است. توجه کنید که این 1RM را برای هر گونه لیفت کردن می توانید بدست آورید. هیچ فرمول خاصی برای 1RM برای پرس نیمکت، اسکات یا لیفت مرده و ... وجود ندارد. محاسبه 1RM می تواند برای هر تمرین مقاومتی موثر واقع شود.

محاسبه کالری مصرفی دویدن

محاسبه گر کالری مصرفی دویدن میزان کالری ای که شما برای دویدن فاصله داده شده می سوزانید را محاسبه می کند. محاسبه گر، میزان آمادگی جسمانی شما و شیب سطحی که بر روی آن می دوید (بر روی تردمیل یا خیر) را در نظر می گیرد. شیب صعودی یا نزولی سطح دویدن، به این دلیل در نظر گرفته می شود که هر چقدر شیب افزایش یابد میزان کالری بیشتری مصرف می شود و هرچه شیب کاهش یابد، برعکس آن کالری کمتری سوزانده می شود. (البته تا شیب منفی 10 درصد، چرا که کم کردن شیب بیشتر از این مقدار موجب افزایش کالری مصرفی می شود).

محاسبه ذخیره ضربان قلب

 ذخیره ضربان قلب تفاوت بین ماکزیمم ضربان قلب و ضربان قلب در استراحت است. بنابراین برای تعیین ذخیره ضربان قلب، ضربان قلب در حال استراحت خود را از برآورد ضربان قلب ماکزیمم براساس سن خود کم کنید. از آنجائی که با افزایش یافتن آمادگی قلبی-تنفسی ضربان قلب در حال استراحت کاهش پیدا می کند، با افزایش سطح آمادگی جسمانی تفاوت بین ضربان قلب ماکزیمم و ضربان قلب در حال استراحت افزایش می یابد. بنابراین هر چه تناسب بدنی تان بیشتر باشد، اندوخته یا ذخیره ضربان قلب تان بیشتر خواهد بود.

مبدل شدت ضربان قلب و بیشینه اکسیژن مصرفی VO2max

محاسبه گر ارائه شده در در این صفحه به شما این امکان را می دهد تا شدت ورزش تان را به صورت درصدی از بیشینه اکسیژن مصرفی بر اساس ضربان قلب و یا برعکس تعیین کنید. برای تعیین بیشینه اکسیژن مصرفی VO2max واقعی خود، شما احتیاج به انجام تست ورزشی VO2max تحت کنترل و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی دارید. اما بدون دانستن اینکه مقدار واقعی بیشینه اکسیژن مصرفی تان چقدر است می توانید شدت ورزش خود را از شدت ضربان قلب به درصدی از VO2max تبدیل کنید و بالعکس چرا که یک رابطه خطی میان این دو وجود دارد.

محاسبه سوخت و ساز کالری براساس ضربان قلب

این محاسبه گر سوخت و ساز کالری بر اساس ضربان قلب که تحت عنوان محاسبه گر کالری مصرفی بر اساس ضربان قلب نیز شناخته می شود، تخمینی از مقدار کالری سوزانده شده در طول انجام تمرین (تمرینات هوازی-ایروبیک) براساس میانگین ضربان قلب فراهم می کند. در حین تمرین، ماهیچه های شما کالری می سوزانند تا سوخت مورد نیاز برای انقباض خود را فراهم کنند. تبدیل کالری از حالت مواد غذایی ذخیره شده به شکلی که بتواند توسط سلول های ماهیچه بسوزد، در حین تمرینات هوازی، بواسطه ی فرآیند تنفس سلولی که نیاز به اکسیژن دارد انجام می شود و تحویل اکسیژن از جریان خون به سلول های فعال ماهیچه به طور مستقیم با ضربان قلب ارتباط دارد. 

محاسبه ضربان قلب ماکزیمم

این محاسبه گر ضربان قلب ماکزیمم شما را هم از طریق فرمول کلاسیک که به صورت گسترده ای مورد قبول قرار گرفته و هم فرمول تاناکا برآورد می کند. فرمول کلاسیک برای مردان بزرگسال سالم بدون تمرینات ورزشی منظم تعریف شده است اما برای کودکان و زنان بزرگسال سالم بدون تمرینات ورزشی هم معتبر در نظر گرفته شده است. تعریف فرمول تاناکا برای ضربان قلب ماکزیمم بر اساس مطالعات انجام گرفته بر روی هزاران فرد مورد آزمایش بوده و می تواند برای تمام سنین و گروه های جنسیت استفاده شود و از فرمول کلاسیک بسیار دقیق تر در نظر گرفته شده است. در حالت ایده آل تعیین ضربان قلب باید از طریق تست ورزش انجام شود اما به صورت عملی همیشه امکان پذیر نیست. در هر حال، ارقام بدست آمده از این محاسبه گر برای ضربان قلب ماکزیمم برآوردهای بسیار قابل اطمینانی هستند.

محاسبه نرخ سوخت و ساز زمان استراحت RMR

این محاسبه گر نرخ سوخت و ساز بدن شما در زمان استراحت را برآورد می کند. نرخ سوخت و ساز بدن در حال استراحت مقدار کالری ای است که بدن در حال استراحت مطلق می سوزاند (یعنی وضعیتی که بدن در حالت ایستاده قرار نداشته و تمامی ماهیچه ها در حال استراحت و بدون حرکت باشند)، تا بتوانید زنده بمانید و غذای خود را هضم کنید و نه بیشتر.

محاسبه شاخص توده بدنی یا BMI

محاسبه گر شاخص توده بدنی

شاخص توده بدنی یا شاخص کوتله یا بی‌ام‌آی (به انگلیسی: BMI، مخفف body mass index) سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است. در واقع این سنجش میزان چاقی را اندازه گیری نمی‌کند بلکه ابزاری مناسب است تا سلامت وزن فرد با توجه به قدش تخمین زده شود.  محاسبه گر ارائه شده شاخص توده بدنی شما (BMI) را تعیین می کند.

محاسبه نرخ سوخت و ساز پایه بدن BMR

نرخ سوخت و ساز پایه BMRمحاسبه گر BMR تخمینی از نرخ سوخت و ساز پایه بدن، یعنی مقدار کالری ای که بدن شما در حال استراحت کامل و بدون هضم مواد غذایی می سوزاند را محاسبه می کند.

محاسبه نسبت مصرف چربی به کربوهیدرات در حین ورزش

محاسبه گر موجود در این صفحه بر اساس سطح شدت ورزش که توسط ضربان قلب شما اندازه گیری می شود، به شما امکان برآورد و تخمین سهم های نسبی چربی و کربوهیدرات، مصرف شده به کل انرژی مصرفی شما در حین ورزش را می دهد. به عبارت دیگر، این محاسبه گر، بر اساس ضربان قلب شما در حین ورزش، مشخص می کند که چند درصد از کالری ای که شما در طول فعالیت ورزشی سوزانده اید از سوختن سلول های چربی بدست آمده است و چند درصد آن حاصل از مصرف کربوهیدرات است.

محاسبه گر ضربان قلب هدف

محاسبه گر ضربان قلب هدف یا ایده آل، ضربان قلب ایده آل پیش بینی شده بر اساس سن شخصی تان در دوره­های تمرین را نشان می دهد. سطوح شدت تمرینی که به هدف گذاری تعداد ضربان قلب در دوره های تمرین می پردازد قبلاً توسط دانشکده طب ورزشی (ACSM) تعیین شده و به صورت درصدی از ضربان قلبی بیشینه MHR بیان شده است. هرچند اگر شما تمایل داشته باشید شدت تمرینی جدیدی را به صورت درصدی از MHR خودتان تعیین کنید، می­توانید مقادیر خودتان را در فیلد "شدت تمرینی دلخواه" وارد کنید.

محاسبه آهنگ ورزش

محاسبه گر آهنگ ورزشاین محاسبه گر، آهنگ یا نواخت ورزش شما در هر نوع فعالیت مسابقه ای را بر حسب مایل، متر، کیلومتر، یا در واحدهای متفاوت، با استفاده از زمان و مسافت کل محاسبه می کند. از این محاسبه گر می توان برای دویدن، دوچرخه سواری یا شنا یا برای هر فعالیتی که بتوانید فکرش را بکنید استفاده کرد. در اینجا همچنین محاسبه گرهایی برای محاسبه ی زمان کل با توجه به آهنگ ورزش و مسافت کل، و محاسبه ی مسافت کل با استفاده از آهنگ ورزش و زمان کل ارائه شده اند. هر کدام از این محاسبه گرها که قابلیت ارائه خلاصه ای از فواصل زمانی سپری شده را نیز در هر مایل، یارد، متر، کیلومتر، یا هر گونه واحد دیگر دارد.

محاسبه شاخص چاقی بدن BAI

محاسبه گر شاخص چاقی بدن BAI، تعیین کننده درصد چربی بدن شما است (همچنین می تواند محاسبه گر درصد چربی بدن نامیده شود زیرا شاخص چاقی بدن شما و درصد چربی بدن شما هر دو به یک معنا هستند). شاخص چاقی بدن شما معیاری از درصد کل حجم بدن شما است که تشکیل شده از چربی است (در مقایسه با حجم بدون چربی که شامل همه چیز به غیر از چربی است که بدن شما را تشکیل می دهد). هنگامی که از این محاسبه گر استفاده می کنید بسیار مهم است که در ذهن داشته باشید که اگرچه اکثر افراد معمولاً نگران هستند که شاخص چاقی بدن آنها ممکن است خیلی بالا باشد، با این حال داشتن یک شاخص چاقی بدن بسیار پایین نیز می تواند برای سلامتی مضر و خطرناک باشد.

محاسبه تبدیل کالری مصرفی خالص و ناخالص

در این صفحه دو محاسبه گر تبدیل کالری مصرفی خالص و ناخالص وجود دارد. در اولین محاسبه گر، کالری مصرفی ناخالص به کالری مصرفی خالص تبدیل می شود و در دومین محاسبه گر کالری مصرفی خالص به ناخالص تبدیل می شود. اگر شما در طول یک فعالیت فیزیکی برای مدیریت وزن خود میزان کالری مصرفی خود را اندازه گیری می کنید، اینکه بدانید آیا این کالری های سوزانده شده ای که با آنها حساب و کتاب می کنید برآورد کالری مصرفی ناخالص یا خالص هستند بسیار مهم است، چرا که در طی زمان میزان تفاوت های اندکی که در هر روز بین کالری مصرفی خالص و ناخالص وجود دارندبا یکدیگر جمع شده و مقدار قابل توجهی خواهند شد.

محاسبه کالری مورد نیاز روزانه

این محاسبه گر کالری مورد نیاز روزانه (که همچنین با نام محاسبه گر کالری سوازنده شده روزانه نیز شناخته می شود) تخمین و برآوردی از کل مقدار کالری هایی که شما در یک روز عادی می سوزانید ارائه می کند. دقت این محاسبه گر به میزان زیادی تحت تاثیر سطح فعالیتی که شما انتخاب می کنید قرار دارد، پس  سعی کنید تا سطح فعالیتی را انتخاب کنید که واقعاً بازتاب دهنده مقدار واقعی فعالیت فیزیکی باشد که در یک روز معمول انجام می دهید.