هشت نکته برای غلبه بر چالش کاهش وزن

هشت نکته برای غلبه بر چالش کاهش وزنتغییر سبک زندگی تان، یعنی چیزی که در نهایت کاهش وزن در گرو آن است، شاهکاری است که ساده به دست نمی آید. تمامی روزها، ماه ها و سال هایی که کم و بیش، با همین روش ثابت و مشخص فعلی زندگی و تغذیه کرده اید را در نظر بیاورید. پس در مسیر شکل دادن به یک سری عادات جدید و سالم تر، موانع چندی وجود دارند که گذشتن از آنها تلاش و پشتکار بسیار زیادی می طلبد و موفقیت در نهایت، احساس فوق العاده ای به شما خواهد بخشید.

آیا بیش از حد سریع غذا می خورید؟

تا به حال شده است که پس از غذا خوردن ببینید که دیگران تازه نصف غذای خود را خورده اند؟ اگر پاسخ مثبت است پس شما بیش از حد، سریع غذا می خورید. سریع غذا خوردن تنها روشی برای دست و پا چلفتی جلوه کردن با خیره شدن به بشقاب خالی خودتان نیست در حالی که دیگران هنوز در حال غذا خوردن هستند، بلکه می تواند تمامی تلاش های شما برای کمتر غذا خوردن و کاهش وزن را نقش بر آب کند. چه چیزی از آن هم بدتر است، اینکه تمایل داشته باشید آنقدر غذا بخورید تا احساس کنید کاملاً سیر شده اید، عواقب این یکی واقعاً بدتر هستند.

برای کاهش وزن آب بنوشید

آب درمان و داروی تمام بیماری هاست. این گفته قدیمی هندی بخصوص برای آندسته از افرادی صدق می کند که خواهان کاهش وزن هستند. حفظ پروسه های داخلی بدن و حذف مواد سمی مستلزم نوشیدن آب کافی است. میزان مناسب بسته به فصل فرق می کند اما حدوداً سه و نیم تا چهار لیتر برای کسی که می خواهد وزن کم کند، مناسب است.

چند توصیه ساده برای درست غذا خوردن

 بشقاب کوچکتری بخرید

مردم تمایل به خوردن مقدار غذایی که برای آنها سرو می شود را دارند نه مقدار غذایی که نیاز دارند. بنابراین اندازه بشقابی که غذا در آن سرو می شود ارتباط مستقیمی با مقدار غذایی که خورده می شود دارد. اگر بشقاب شما بزرگ باشد، مقدار وعده غذایی کمتر از حد به نظر می رسد و شما تمایل به پر کردن آن دارید، و برای خود بیشتر از حدی که نیاز دارید غذا سرو می کنید. اگر بشقاب کوچکی را انتخاب کنید این اثر بوجود نمی آید و حتی شما به این مورد فکر هم نمی کنید.

رژیم غذایی اندومورف ها

یک متابولیسم کند و آهسته و شکل گرد و چاق بدن نمایانگر این مطلب اند که شما یک اندومورف می باشید. اندومورف ها نوعا دارای بدنی به شکل یک گلابی یا سیب اند و اضافه وزن دارند. آنها دارای بدنی منحنی و نرم هستند. چون شما تمایل دارید که با چالش هایی همراه با کاهش وزن روبرو شوید و نیز وزن اضافی را در قسمت میانی تان حمل می نمایید، پیروی از یک رژیم غذایی خاص بدن اندومورف به منظور اجتناب از شرایط ناسالم مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا و دیابت می تواند سودمند باشند.