جایگاه پروتئین دروعده غذایی روزانه کجاست؟

 پروتئین های کامل

منابع غذایی پروتئینی که شامل تمام آمینو اسیدهای ضروری به نسبت های کافی برای پیوستن به مواد مغذی مورد نیاز ما هستند، پروتئین کامل نامیده می شوند. به طورکلی میتوان گفت احتمالا پروتئین های بدست آمده از منابع حیوانی، پروتئین های کامل اند. برای مثال، گوشت،ماهی، جوجه مرغ و بوقلمون، تخم مرغ، پنیر، شیرو ماست منابع پروتئین کامل هستند. 

پروتئین های ناقص

منابع غذایی پروتئینی که  در بردارنده ی آمینو اسیدهای کافی برای پیوستن به مواد مغذی مورد نیاز ما نیستند پروتئین های ناقص نامیده می شوند. به طورکلی میتوان گفت پروتئین های حاصل از نباتات، حبوبات،  گیاهان،  دانه ها،  مغزها، میوه ها و سبزیجات به منابع پروتئینی ناقص گرایش دارند. اگر چه این امکان وجود دارد که با ترکیب منابع پروتئینی ناقص ترکیبی از پروتئین کامل ایجاد شود. برای مثال، برنج یا غلات با حبوبات ترکیب شده و منبع پروتئینی کامل را میسازد.

منبع ورودی های پروتئین غذایی

جدول زیر منبع ورودی پروتئین غذایی را در میان تمام گروه های سنی هر دو گروه جنسی را نشان می دهد.

منبع ورودی هایی پروتئین غذایی
پروتئین(گرم) سن
کودکان (زیر 7 سال)
*1. 9 0 تا 6 ماه
  1. 0.      11
7 تا 12 ماه
بچه ها
13 1 تا 3 سال
19 4 تا 8 سال
آقایان
34 9 تا 13 سال
52 14 تا 18 سال
56 بیشتر از 19 سال
خانم ها
34 9 تا 13 سال
46 14 تا 18 سال
46 بیشتر از 19 سال
زن باردار
71 همه ی سنین
زن شیرده
71 همه ی سنین

 

هنگامیکه درصدی از کل انرژی دریافتنی تقسیم می شود مصرف پروتئینی شما باید از جدول راهنمای عمومی زیر متابعت کند.

پروتئین

سن

5% تا 20% انرژی مورد نیاز

1 تا 3 سال

10% تا 30% انرژی مورد نیاز

4 تا 18 سال

10% تا 35% انرژی مورد نیاز

19 سال و بیشتر

 

برای مثال اگر شما فرد بالغی هستید که روزانه 2000 کالری مصرف می کنید می توان گفت که انرژی دریافتی شما 10% تا 35% یا به عبارت دیگر از 200 تا 700 کالری از پروتئین ها ناشی شده است.