محاسبه کالری مصرفی دویدن

محاسبه کالری مصرفی دویدن

محاسبه گر کالری مصرفی دویدن میزان کالری ای که شما برای دویدن فاصله داده شده می سوزانید را محاسبه می کند. محاسبه گر، میزان آمادگی جسمانی شما و شیب سطحی که بر روی آن می دوید (بر روی تردمیل یا خیر) را در نظر می گیرد. شیب صعودی یا نزولی سطح دویدن، به این دلیل در نظر گرفته می شود که هر چقدر شیب افزایش یابد میزان کالری بیشتری مصرف...

آخرین مطالب

هفت روش برای داشتن هفته ای فوق العاده

هفت روش برای داشتن هفته ای فوق العاده

پس از تعطیلات آخر هفته، صبح شنبه در حال آمدن است و از همین الان ترس از تمام کارهایی که باید انجام شوند، شما را فرا گرفته است؟ به جای...

هشت نکته برای غلبه بر چالش کاهش وزن

هشت نکته برای غلبه بر چالش کاهش وزن

تغییر سبک زندگی تان، یعنی چیزی که در نهایت کاهش وزن در گرو آن است، شاهکاری است که ساده به دست نمی آید. تمامی روزها، ماه ها و سال هایی...

آیا بیش از حد سریع غذا می خورید؟

آیا بیش از حد سریع غذا می خورید؟

تا به حال شده است که پس از غذا خوردن ببینید که دیگران تازه نصف غذای خود را خورده اند؟ اگر پاسخ مثبت است پس شما بیش از حد، سریع...