مبدل شدت ضربان قلب و بیشینه اکسیژن مصرفی VO2max

مبدل شدت ضربان قلب و بیشینه اکسیژن مصرفی VO2max

محاسبه گر ارائه شده در در این صفحه به شما این امکان را می دهد تا شدت ورزش تان را به صورت درصدی از بیشینه اکسیژن مصرفی بر اساس ضربان قلب و یا برعکس تعیین کنید. برای تعیین بیشینه اکسیژن مصرفی VO2max واقعی خود، شما احتیاج به انجام تست ورزشی VO2max تحت کنترل و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی دارید. اما بدون دانستن اینکه مقدار واقعی بیشینه اکسیژن مصرفی تان چقدر است می...

آخرین مطالب

هفت روش برای داشتن هفته ای فوق العاده

هفت روش برای داشتن هفته ای فوق العاده

پس از تعطیلات آخر هفته، صبح شنبه در حال آمدن است و از همین الان ترس از تمام کارهایی که باید انجام شوند، شما را فرا گرفته است؟ به جای...

هشت نکته برای غلبه بر چالش کاهش وزن

هشت نکته برای غلبه بر چالش کاهش وزن

تغییر سبک زندگی تان، یعنی چیزی که در نهایت کاهش وزن در گرو آن است، شاهکاری است که ساده به دست نمی آید. تمامی روزها، ماه ها و سال هایی...

آیا بیش از حد سریع غذا می خورید؟

آیا بیش از حد سریع غذا می خورید؟

تا به حال شده است که پس از غذا خوردن ببینید که دیگران تازه نصف غذای خود را خورده اند؟ اگر پاسخ مثبت است پس شما بیش از حد، سریع...